Charlotte

Charlotte aan het woord

Wat doe je bij de provincie Utrecht?

Beleidsmedewerker Cultuur met als onderwerpen Bibliotheken en Cultuureducatie. Ik adviseer onze gedeputeerde over deze onderwerpen, onderhoud de contacten met onze partners en werk zo veel mogelijk met ze samen. Ook zorg ik er voor dat er door partijen wordt samengewerkt als dat mogelijk en nuttig is en dat informatie wordt gedeeld.

Charlotte de Lange

Waarom werk je bij de provincie Utrecht?

In eerste instantie omdat ik het hier gewoon enorm naar mijn zin heb. Ik heb een ontzettend leuke baan met leuke collega’s en boeiende maatschappelijke onderwerpen. Ik geloof echt in de toegevoegde waarde van (moderne) bibliotheken in onze samenleving en cultuureducatie in het onderwijs en kan hiermee iets betekenen voor de maatschappij op redelijke schaal.

Ook vind ik het heel prettig dat de provincie Utrecht een organisatie is waarin ik me mag ontwikkelen. Ik krijg veel verantwoordelijkheid én vertrouwen waardoor ik me vrij voel om mijn eigen draai te geven aan het werk dat ik doe. Er wordt gestuurd op talenten, niet op tekortkomingen!

Hoe ben je bij de provincie Utrecht terecht gekomen?

10 jaar geleden via een uitzendbureau. Het beviel zo goed van beide kanten, dat ik heel snel in vaste dienst ben genomen!

Wil jij ook bij de provincie komen werken?

Vacatures

Lees alle interviews