Melvin

Melvin aan het woord

Melvin

Melvin is als projectleider verantwoordelijk voor de voorbereiding van mobiliteitsprojecten aan wegen en fietspaden. Hij krijgt veel uiteenlopende uitdagingen op zijn pad. Van akoestisch onderzoek, niet gesprongen explosieven tot vleermuisverhuizingen. “Geen enkel project is hetzelfde!”

“Ik ben Melvin, 33 jaar en woon in Utrecht. Met veel plezier werk ik als projectleider voorbereiding binnen het domein Mobiliteit. Mijn collega’s en ik zorgen ervoor dat mensen van A naar B komen. Zo houd ik mij bezig met aanpassingen aan wegen en fietsroutes. Denk aan een doorfietsroute tussen Bunschoten en Amersfoort, maar ook de aanleg van een rotonde op een provinciale weg in Zeist.

Voordat ik bij de provincie begon heb ik zeven jaar in de energietechniek gewerkt. Ik hield me bezig met ondergrondse infrastructuur. Na zeven jaar dacht ik letterlijk ‘zand erover.’ Ik was klaar voor iets nieuws. Een uitdaging waar ik de resultaten van mijn werk meer zou zien. en herkenbaar zijn.

Toen kwam deze baan op mijn pad. Wat mij interesseert is het stukje verbinden en onderzoeken. Ik ben van nature nieuwsgierig, en ik word er gelukkig van om met meerdere zaken bezig te zijn. Omdat ik in de regio Utrecht ben opgegroeid en hier nog steeds woon, heb ik een band met de provincie. De projecten waar ik nu aan werk hebben dan ook direct invloed op mijn eigen leefomgeving.”

Hoe ziet jouw werk er uit?

“Fietstunnels, rotondes, wegen, de projecten waar ik aan werk zijn allemaal anders. We gaan in Rhenen bijvoorbeeld een kruispunt verbreden. Bij doorfietsroutes willen we de obstakels voor de fietsers zoveel mogelijk verwijderen, bijvoorbeeld door te kijken of er een fietstunnel aangelegd kan worden in plaats van een bestaand kruispunt met stoplichten.

De projectleider studie scope van een project. Als projectleider voorbereiding binnen het projectteam sluit ik hierbij aan. Ik kijk vanuit mijn expertise mee met het project en ik zet de benodigde onderzoeken uit bij ingenieursbureaus. Als projectleider voorbereiding denk je na over hoe we deze klus kunnen aanpakken. En wie of wat daar voor nodig zijn Op elk vlak breng ik risico’s in kaart. Ik bekijk bijvoorbeeld archeologierapporten: wat is hier vroeger geweest, en zou er sprake kunnen zijn van niet gesprongen explosieven? Ik kijk ook naar voorkomende (beschermde) diersoorten in het gebied. Bij het project in Rhenen moet een huis gesloopt worden waar vleermuizen in zitten. Voordat we kunnen slopen moeten de vleermuizen een nieuw habitat hebben en verhuisd zijn.

Zo ga je door tot alle risico’s beheersbaar zijn. Zodra de vergunningen binnen zijn en het project uitvoerbaar is gaat de projectleider realisatie er buiten mee aan de slag. Ik ben bij elke fase betrokken, maar alleen in de voorbereidingsfase in de lead. Van het begin tot het einde ben ik betrokken bij het project. Het is dus geen pakketje dat over de schutting wordt gegooid.”

Met wie werk je samen?

“De samenwerking met mijn directe collega’s is goed. Iedereen denkt mee en probeert oplossingen aan te dragen vanuit een eigen specialisme. Als we een flink obstakel hebben overwonnen in een project, gaat er na werktijd wel een flesje wijn open. Dat je als team kunt zeggen, ‘dat hebben we toch weer even geflikt met z’n allen,’ dat is gaaf en geeft energie!

Verder werken we veel samen met gemeenten, ProRail, belangenorganisaties, inwoners, het fietsersbonden, de veiligheidsregio en lokale bedrijven. Als we straks gaan werken met de Omgevingswet komt er veel meer participatie vanuit de omgeving. Zo heb je steeds meer partijen waar je rekening mee moet houden in het proces.

Je bent dus veel bezig met de omgeving. Ik ben een verbinder en ben veel bezig met communiceren. Zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. Alles moet binnen de beleidskaders passen, dus ik overleg veel met beleidsmedewerkers.”

Welke eigenschappen helpen jou bij je werk?

“Ik ben goed in het vastleggen van afspraken en planningen. Dit is een prettige eigenschap als je projectleider bent! Je moet ook kunnen communiceren met veel verschillende mensen. Ik ben ook nieuwsgierig, en vraag misschien meer door dan een ander. Dat brengt je tot nieuwe inzichten.

Ook politiek-bestuurlijke sensitiviteit is belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld niet alleen met provinciale, maar ook met gemeentelijke belangen te maken. Deze belangen zijn niet altijd gelijk. Toch moeten we komen tot een project waar iedereen achter staat. Dan probeer je samen tot een passende oplossing te komen.”

Wat brengt de toekomst je?

“Toen ik begon bij de provincie had ik nog niet veel ervaring met wegen en fietspaden. Dit zorgde in het begin soms voor uitdagingen, maar ondertussen heb ik mezelf al flink ontwikkeld op dit gebied. Deze kennis heb ik opgedaan met cursussen en dankzij de hulp van mijn collega’s. Tijdens mijn inwerkperiode kreeg ik een buddy. Een directe collega aan wie ik alles kon vragen en die me op weg hielp. Dit was erg fijn!

Ik leer nog steeds elke dag nieuwe dingen. Zoals laatst bij het project in Rhenen over de aanvliegroutes van vleermuizen. Ik probeer me op zoveel mogelijk vlakken te ontwikkelen. Binnenkort start ik weer een cursus met mijn opleidingsbudget van de provincie.

Er is bij de provincie heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Veertig jaar hetzelfde doen zie ik niet zitten. Ik vind wat ik nu doe heel uitdagend, maar misschien wil ik over acht jaar wel iets anders doen. Ik heb veel verschillende interesses. Zo lijkt het me leuk om me meer bezig te houden met beleid of met inkoop. Er zijn in ieder geval mogelijkheden genoeg binnen de provincie. Ik hoop nog lang mijn steentje bij te mogen dragen aan deze mooie provincie!”

Bekijk de vacatures Mobiliteit

Lees alle interviews