EmailTwitterFacebookLinkedIn

Projectleider Gebiedsprocessen Veenweide

                                                                                         32 - 40 uur | Schaal 12| Bepaalde tijd met intentie tot vast

Hands on spin in het web in het Veenweidegebied

Wat ga je doen?

Programma Veenweiden
Je komt te werken binnen de concernopdracht ‘Toekomstperspectief veenweiden’ binnen het Programmateam Veenweiden, een klein team groeiende tot 9 medewerkers, waarvan nog twee andere projectleiders gebiedsprocessen. Dit programma draait – heel kort samengevat - om het afremmen van bodemdaling in de Utrechtse veenweidegebieden. De veenweidegebieden liggen vrijwel alle in het westelijk deel van onze provincie (bijna 1/3 van onze provincie). De uitvoering van dit programma doen we samen met onze gebiedspartners in de vorm van gebiedsprocessen.

Bodemdaling in het veenweidegebied is al lang bekend. Het leidt tot schade aan infrastructuur en huizen en hoge kosten in het waterbeheer. Het levert ook een klimaatprobleem op, want vanuit de veenbodems komt veel CO2 vrij. In het Klimaatakkoord uit 2019 is daarom een landelijke doelstelling opgenomen voor de reductie van deze CO2emissie. Hiervoor heeft het Rijk ook middelen beschikbaar gesteld. Met het Klimaatakkoord is de opgave voor het afremmen van de bodemdaling / reductie CO2-emissie uit de veenbodems hoog op de politieke agenda gekomen.

Het Rijk heeft de veenweideprovincies de regie gegeven om via gebiedsprocessen met oplossingen te komen. Knoppen om aan te draaien zijn onder andere het waterbeheer en technische maatregelen in de agrarische bedrijfsvoering. Daarmee ligt er een sterke relatie met de actualiteiten rondom de stikstofproblematiek, wat het dossier een grote politieke gevoeligheid geeft. Samenwerken is daarbij de sleutel om te komen tot oplossingen. Onze partners in het veenweidedossier zijn met name waterschappen, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties en de lokale agrarische ondernemers. Naast de gebiedsprocessen maakt het ondersteunen van innovaties en het laten doen van onderzoek deel uit van de aanpak.
Je belangrijkste taak als projectleider gebiedsprocessen is het aansturen van één of enkele complexe gebiedsprocessen. Daarnaast werk je samen met je collega’s aan allerlei vraagstukken en klussen die zich binnen het programma voordoen.

In je rol als projectleider gebiedsprocessen organiseer je het gebiedsproces vanuit een nauwe betrokkenheid met de stakeholders in het gebied en affiniteit met de inhoud. Je straalt uit dat je weet waar het over gaat. Je bouwt een goed netwerk op met de lokale stakeholders. Dit zijn de medeoverheden zoals waterschappen en gemeenten, maar ook maatschappelijke organisaties die de agrarische sector en de natuur- en milieusector vertegenwoordigen en agrarische ondernemers in het gebied. Je bent in staat goed te schakelen tussen al deze partijen en je te verplaatsen in de belangen van de ander, zonder de doelstelling uit het oog te verliezen. Je organiseert een bestuurlijk overlegplatform voor de aansturing van het project.

Bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden staan je collega’s binnen het programmateam klaar om met je te sparren over de voorliggende vraagstukken en dilemma’s. Voor de praktische zaken wordt het team ondersteund door een projectondersteuner. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de programmamanager veenweiden.

Gezien de vele raakvlakken van de veenweidenopgaven met andere inhoudelijke dossiers in het landelijk gebied, ga je als een spin in het web aan de slag. Met een integrale blik en met oog voor kansen die zich voordoen. Je gebruikt daarbij voortdurend je antennes voor signalen en (bestuurlijke) gevoeligheden om je heen.

Wie zoeken wij?

en enthousiaste, verbindende en daadkrachtige projectleider die het leuk vindt om samen te werken aan het opbouwen en uitvoeren van een complex en groot gebiedsprogramma: de klimaatopgave Veenweiden.
In bijna de helft van Nederland bestaat de bodem uit veen. We kennen dit als ons oer-Hollandse landschap, met grasland, koeien, molens, sloten en vergezichten. Maar wist jij dat ook deze Veenweiden bijdragen aan de CO2-uitstoot van Nederland? Daarom zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen in het veenweidengebied om CO2-uitstoot tegen te gaan. CO2 reduceren kunnen we niet alleen. Overheden, agrariërs en maatschappelijke partijen zien het als een gezamenlijke opgave om te komen tot een oplossing die én leidt tot CO2-reductie, én perspectief voor de boer. En waar mogelijk nemen we andere maatschappelijke opgaven daar meteen in mee, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit, waterkwaliteit en stikstof. We gaan voor een gebiedsgerichte en integrale aanpak.
Dat betekent dat jij gaat samenwerken vanuit de provincie met direct betrokkenen in het gebied om samen die oplossing te zoeken. De waterschappen en gemeenten zijn hierbij jouw directe partners. Ook ga jij een brugfunctie vervullen naar maatschappelijke organisaties die met ons samenwerken om in 2030 1Mton CO2 te reduceren vanuit Veenweide in Nederland.
Zie jij dit programma en je eigen ontwikkeling daarin als een mooie uitdaging? Dan ligt hier voor jou een kans.

Functie-eisen
Wat verwachten wij

 • Je hebt voor deze functie een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in een relevante richting.
 • Je hebt goede kennis en/of sterke affiniteit met maatschappelijke vraagstukken in het landelijk gebied zoals bv water, natuur/biodiversiteit, bodem, energie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring (3 – 5 jaar) als procesmanager of procesbegeleider van (bestuurlijke) processen en projecten in het landelijk gebied.
 • Je hebt bij voorkeur een goed (ambtelijk en bestuurlijk) netwerk in de wereld van waterschappen, gemeenten, landbouw- en natuursector of bent in staat dat snel op te bouwen.
 • In je rol als projectleider heb je ervaring met en kun je anticiperen op nog niet eerder voorgekomen en onverwachte situaties. Daarnaast ben je in staat om met jou kennis en inzicht tot een passende en zonodig nieuwe benadering te komen.
 • Bij de realisatie van de resultaten van het opgave Veenweide en het nemen van gedragen weet je in het proces wat hieraan voorafgaat en kun de verwevenheid van de andere opgaven bewaken en de juiste keuzen maken. Je brengt aantoonbare ervaring, kennis en kunde op dit vlak mee.


Competenties

 • Je bent inhoudelijk geïnteresseerd vanuit een integrale blik.
 • Je bent energiek en een prettige open persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en een goede communicatie.
 • Omgevingssensitiveit: je hebt goede antennes voor signalen uit de omgeving: je ziet snel kansen en weet die goed om te zetten in realistische voorstellen, je signaleert tijdig problemen die zich voordoen en zoekt dan naar oplossingen. Je bent daarbij in staat om vraagstukken door de ogen van “de andere partij’ te bekijken.
 • Bestuurlijke sensitiviteit; je bent gewend aan contacten met (lokale) bestuurders en herkent de belangen waar zij voor staan. Je kunt multidisciplinair denken en besluitvorming realiseren in een complexe omgeving met steeds veranderende factoren.
 • Netwerkvaardigheden: je bent in staat in korte tijd een goed netwerk op te bouwen met de belangrijkste stakeholders. Je kunt goed schakelen tussen de ambtelijke / bestuurlijke tafels en gesprekken met agrarische ondernemers.
 • Je bent een gestructureerde denker, kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden.
 • Resultaatgericht: je toont eigenaarschap en steekt je nek uit om zaken voor elkaar te krijgen en je hebt een pragmatische aanpak.

 

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. 

Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. Met oog op de geldende coronamaatregelen werken we afwisselend thuis of op één van onze locaties. 
Als de regels het toelaten en als de noodzaak hoog is, ontmoeten we elkaar op kantoor. Als het voor jouw functie niet noodzakelijk is om fysiek aanwezig te zijn, is dat ook niet verplicht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • een salaris van maximaal € 5.827,98 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; Vanaf schaal 14 bedraagt het IKB 21,82% van het salaris.   
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; NB POB geldt alleen voor contracten van langer dan zes maanden
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

 

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carla Bisseling, programmamanager Toekomstperspectief Veenweiden, telefoon 06-18 30 06 20, of Hans Mertens, Teamleider Project- en programmamanagers in het Landelijk gebied (Pl2).

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving & selectie, telefoon (06) 38573285 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 17 mei 2022.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                     

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Acties