EmailTwitterFacebookLinkedIn

Omgevingsmanager

Zorg jij voor draagvlak voor de verbetering van onze mooie en complexe projecten bij wegen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als omgevingsmanager werk je aan planstudies en voorbereidingen voor de aanpassing van wegen. Je bent lid van de projectteams. De provincie werkt bij infrastructurele projecten in teams met projectleiders studie, projectleiders voorbereiding en projectleiders realisatie plus enkele specialisten. In voorkomende gevallen wordt het IPM-model gevolgd. Er wordt gestuurd op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving.

Voor deze projecten maak je een stakeholderanalyse en leg je contacten met de omgeving. Naast omwonenden gaat het daarbij om betrokken gemeenten en andere instanties. Onderwerpen die spelen agendeer je proactief binnen het projectteam. Je pakt daarbij het eigenaarschap voor het stakeholdermanagement van een project van begin tot eind. Samen met de leden van de projectteams bespreek je welke wensen meegenomen kunnen worden in het ontwerp om het project nog beter te maken. Het doel is om uiteindelijk met gepaste trots een project op te leveren dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de omgeving en kan rekenen op een breed draagvlak.

Je hebt oog voor belangen, issues en gevoeligheden die daarbij spelen en borgt deze in het project. Daarnaast kijk je naar sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de lange termijn. Je zorgt voor de RO-procedures inclusief de vergunningen en conditionering. Als verbindende omgevingsmanager voel jij je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving!

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Deelnemen in in- en externe projectgroepen (met daarin o.a. gemeenten en andere overheden);
 • Opstellen van een stakeholderanalyse en een communicatieplan;
 • Faciliteren van de maatschappelijke participatie en besluitvorming;
 • Afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden met de omgeving;
 • In beeld brengen van de eisen en wensen uit de omgeving en hoe daaraan invulling wordt gegeven in het project;
 • Beantwoording van de inbreng uit de omgeving en media (vragen, klachten e.d.) en vragen van het bestuur,  in samenspraak met de projectleider en de communicatieadviseur;
 • Gespreksvoering ten behoeve van de verwerving van de benodigde gronden.

     

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een proactieve omgevingsmanager die samen met onze collega’s en externe partners  mobiliteitsprojecten realiseert. Je bespreekt deze vooraf met de omwonenden andere belanghebbenden. Je bent omgevingsbewust en kunt met verschillende belangen omgaan.

Je weet als geen ander dat de projecten passen binnen de bestuurlijke kaders.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding;
 • Je hebt werkervaring bij een (overheids)organisatie met infrastructurele projecten;
 • Je hebt ervaring met omgevingscommunicatie en/of participatie;
 • Je hebt ervaring met ruimtelijke ordening procedures en grondwervingsprocedures en bent bekend met relevante wet- en regelgeving;
 • Je bent bekend met het werken binnen of met een politiek-/bestuurlijk omgeving opgedaan.

 

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • een salaris van maximaal € 5.119,70 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week (schaalniveau 11);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het interne aanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                                      

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met André Struijs, teamleider PP3, telefoon 06 18 52 00 85.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marian Schinkel, adviseur werving & selectie via app of telefoon 06 40 46 73 93.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 21 februari 2022.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                     

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Acties