EmailTwitterFacebookLinkedIn

Aanjager Klimaatadaptatie

Werk jij graag aan een actueel onderwerp dat er echt toe doet ? Denk je ook dat, om een fijne leefbare werk en woonomgeving te houden, het nodig is om ons aan het veranderende klimaat aan te passen en dat dit alleen kan door hierin samen te werken? Wij zoeken een aanjager klimaatadaptatie, die bij voorkeur gewend is zich te bewegen in een politieke omgeving, maar vooral het als uitdaging ziet aan complexe maatschappelijke opgaven te werken.


We zoeken een ervaren, enthousiaste klimaatadaptateut, een transitiedenker die mensen in beweging brengt. Heb jij het idee dat je een goede aanvulling kan zijn op ons jonge team van bevlogen collega’s? Wil je als rechterhand gaan functioneren van onze programmamanager Stef Meijs, voormalig programmanager van de landelijke klimaatadaptatie strategie bij de rijksoverheid?  Ben je een echte verbinder en grijp jij elke kans aan om de wereld een beetje mooier te maken? Dan hopen we dat je reageert op de leukste baan binnen de provincie Utrecht: die van aanjager klimaatadaptatie.

 

Wat ga je doen? 

Je bent voortdurend op zoek naar kansen om klimaatadaptatie niet alleen onder de aandacht te brengen van collega’s en externen, ook zoek je actief naar de aanknopingspunten in de verschillende beleidsterreinen en zorg je er mede voor dat dit klimaatadaptief wordt. Je wilt weten wat de ander nodig heeft en hebt de capaciteit, kennis en creativiteit om hier op in te spelen.

Je bent senior. Dat betekent dat je zelfstandig op missie gaat, zoals het oppakken van thema’s binnen klimaatadaptatie, of het geven van een presentatie aan bestuurders van bijvoorbeeld woningcorporaties. Het betekent ook dat je iets toevoegt aan ons enthousiaste jonge team, waarin je samen werkt met de junioren en hierin waar nodig een coachende of sturende rol neemt. Gezien de huidige samenstelling van het team concentreert jouw inzet zich met name op het stedelijk domein.

Je begrijpt dat communicatie key is. Dat je alleen mensen en partners mee krijgt als je verhaal geloofwaardig is en je verhaal aansluit op de doelen van de ander. Er is communicatieondersteuning, maar jij weet zelf ook wat je verhaal is en weet dit zelf over te brengen naar de ander.

Klimaatadaptatie is maar één van duurzame doelen die worden nagestreefd en kan als vertragend, belemmerend, of te duur worden ervaren. Daar weet jij raad mee. Als aanjager kun jij uitleggen waarom klimaatadaptatie toch belangrijk is om mee te nemen en hoe dit niet naast, maar samen met andere duurzame transities omgevingsgericht kan worden aangepakt. Daarbij snap je dat, om overtuigend te zijn, je aan kunt tonen dat klimaatadaptatie zinvol is en uitleg behoeft.

Jij bent een veranderaar. De versnelling die de transitie naar klimaatadaptatie door moet maken betekent dat geen kans onbenut moet blijven en dat begrijp jij. Klimaatadaptatief werken is echter nog geen gemeengoed, noch is klimaatadaptatie een onderwerp dat overal, bij alle partners op de juiste toonhoogte wordt opgepakt. Jij begrijpt dit en weet, doordat je meerdere violen kunt bespelen, toch altijd klimaatadaptatie aan te jagen door respect te hebben voor het feit dat elke plek/ partner zijn eigen natuurlijke snelheid heeft waarin verandering plaats vindt. 

Je bent binnen de provincie en daarbuiten een aanspreekpunt voor het onderwerp klimaatadaptatie. Je kunt tegelijkertijd optreden als projectleider, bestuurders adviseren, meedenken in de begroting, junioren begeleiden en een goede relatie bouwen en onderhouden met de belangrijkste stakeholders binnen de provincie en met ministeries, waterschappen andere provincies en anderen.

Kerntaken:

 • Sturing geven aan het programma als de rechterhand van de programmamanager/ vervangend programmamanager
 • Meedenken en richting geven aan interne  en externe partners over klimaatadaptatie
 • Adviseren van bestuurders
 • Coachen van junior teamleden
 • 1e aanpreekpunt binnen het team op alle activiteiten binnen het stedelijk domein
 • Initiëren en stimuleren van klimaatadaptieve programma-activiteiten

 

Wie zoeken wij?

 • Een relevante afgeronde  WO-opleiding, dan wel werkervaring op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling/ klimaatadaptatie
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met complexe integrale projecten, zo mogelijk binnen een overheidsorganisatie
 • Uitstekende politieke bestuurlijke sensitiviteit
 • Een luisterende en begrijpende grondhouding, je bent een prettige gesprekspartner                                                                                                                                                                                                                                  
 • Je weet ons uit te leggen op welke manier je senioriteit mee neemt
 • Je weet ons uit te leggen wat jouw aanjaagmethode is, op welke manier krijg jij mensen mee?
 •  Een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Affiniteit met het onderwerp klimaatverandering en/ of duurzame transities
 • Je bent stressbestendig

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. 

Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. Met oog op de geldende coronamaatregelen werken we afwisselend thuis of op één van onze locaties. 
Als de regels het toelaten en als de noodzaak hoog is, ontmoeten we elkaar op kantoor. Als het voor jouw functie niet noodzakelijk is om fysiek aanwezig te zijn, is dat ook niet verplicht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van maximaal € 5.827,98 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; Vanaf schaal 14 bedraagt het IKB 21,82% van het salaris.   
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; NB POB geldt alleen voor contracten van langer dan zes maanden. 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                               

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Stef Meijs, Programmamanager klimaatadaptatie, telefoon 06-40881417, email: stef.meijs@provincie-utrecht.nl

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Silvana van Putten, adviseur Werving & Selectie. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 30 50 94 94 of via de mail: matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 26 september 2022.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

 

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk gebied. Daar hoort ook het uitloopgebied bij. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving, met levendige steden en dorpen en een sterke economie, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. We verbinden opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

De provincie Utrecht wil in 2050 klimaatbestendig en waterveilig zijn. We nemen daarom maatregelen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Dat heet klimaatadaptie: aanpassen aan het klimaat. We werken daarin samen met de waterschappen, gemeenten en andere partners in de regio.

Klimaatadaptatie biedt kansen om van Utrecht een veilige, vitale, gezonde en mooie provincie te maken. Belangrijk onderdeel van het programma is het verankeren van klimaatadaptatie binnen het provinciale beleid. Net zo belangrijk is de rol van de provincie bij het bevorderen van een klimaatbestendige provincie door samenwerking met regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten, waterschappen en vele belangenorganisaties. Bewustwording stimuleren en het ondersteunen van concrete pilots en uitvoeringsprojecten behoort ook tot de kerntaken van het programma. Tot slot nemen we ook deel aan diverse Europese trajecten. Voor algemene informatie over het Programma Klimaatadaptatie: zie www.provincie-utrecht.nl/klimaatadaptatie.)

De looptijd van het programma is 2020-2023. Om alle doelen en acties te realiseren is een flink programmabudget beschikbaar. Half oktober 2021 is een subsidieregeling in werking getreden om de ondersteuning van veelbelovende projecten gemakkelijker te maken. Deze regeling is een gezamenlijk product met de teams biodiversiteit en gezonde leefomgeving. Deze regeling is zeer succesvol en wordt in 2022 en 2023 voortgezet. Klimaatadaptatie zal ook na 2023 een belangrijk onderwerp blijven. Het werk is bepaald nog niet af. De verwachting is dan ook dat vanaf 2024 een vervolg zal komen op het huidige programma. Het programmateam bestaat verder uit 10 personen, met, naast de programmamanager, een 2e senior beleidsmedewerker, een beleidsmedewerker, een aantal junioren, een ondersteuner en een communicatieadviseur.

Domeinen

Acties