EmailTwitterFacebookLinkedIn

Coordinerend senior beleidsmedewerker ruimtelijke economie

                                                                                         32 - 40 uur | Schaal 12 | Bepaalde tijd met intentie tot vast

 

Wil jij bijdragen aan een toekomstbestendige en gezonde economie in de regio Utrecht?

 

Wat ga je doen? 

Als coördinerend senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Economie ben je verantwoordelijk voor het beleidsdoel werklocaties en het subteam dat zich daarmee bezighoudt. Ook zorg je voor een goede verbinding hiervan met de rest van team economie. Inhoudelijk lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en binnensteden) en aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Onderwerpen daarbinnen zijn de inzet op vitale binnensteden en dorpskernen (middels een subsidieregeling en kennisdeling) en de uitwerking van plannen om bedrijventerreinen in de provincie intensiever te gebruiken en te verduurzamen. Dit laatste doen we samen met de OMU, de ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Ruimte is zeer schaars in de provincie Utrecht, dit vraagt om afwegingen wat waar kan en wat niet. Deze afwegingen maak je samen met enthousiaste en gedreven collega’s binnen en buiten het team. De precieze invulling van de functie wordt bepaald in samenspraak met de meest betrokken collega’s.


Jij bent met jouw inspirerende ideeën, kennis en ervaring de initiator en beleidsontwikkelaar op projecten en initiatieven vanuit de regionale economie. Je overziet het brede en integrale speelveld, koppelt inhoud aan strategie en je zorgt vanuit dat overzicht voor regionale en landelijke positionering van de provincie daarin. Je werkt daarvoor samen met onze partners en je beschikt over een goed netwerk op regionaal en landelijk niveau.
 
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • het proactief vormgeven van het regionaal (ruimtelijk-) economisch beleid;
 • het coördineren en begeleiden van de collega’s in het subteam.
 • het gevraagd en ongevraagd  adviseren van management en bestuur over actuele ruimtelijke economische vraagstukken
 • het bepalen welke data en kennis nodig is voor het onderbouwen van adviezen en programma’s en het in de markt zetten van benodigde onderzoeken.
 • het bepalen en versterken van onze economische toplocaties
 • het vertegenwoordigen van de provincie  in actuele, complexe en bestuurlijk gevoelige opgaven van gemeenten, regio’s  en andere stakeholders (of betrokkenen).

 

Wie zoeken wij?

 

Functie-eisen:

 • Afgeronde WO-opleiding
 • Aantoonbare kennis en minimaal 5-8 jaar werkervaring met het opstellen en uitvoeren van advies, beleid en het (mondeling en schriftelijk) adviseren van management en bestuur
 • Brede kennis van en ervaring met ruimtelijk economische vraagstukken en van integrale beleidsprocessen.
 • Aantoonbare werkervaring binnen of voor een regionale/landelijke overheidsorganisatie en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.


Functiewensen:
De kandidaat die wij zoeken beschikt over:
 
Eigenschappen

 • Teamspeler die initiatiefrijk, proactief en resultaat- en actiegericht aan de slag gaat
 • Analytisch sterk met helicopterview
 • Verbinder, enthousiasmerend en overtuigend
 • Een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management
 • Politiek-bestuurlijke en omgevingssensitiviteit, met een goed ontwikkelde politieke antenne
 • Zelf organiserend en met doorzettingsvermogen

 

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. 

Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. Met oog op de geldende coronamaatregelen werken we afwisselend thuis of op één van onze locaties. 
Als de regels het toelaten en als de noodzaak hoog is, ontmoeten we elkaar op kantoor. Als het voor jouw functie niet noodzakelijk is om fysiek aanwezig te zijn, is dat ook niet verplicht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • een salaris van maximaal € 5.827,98 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; 
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                               

 

Contactinformatie

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henriette ten Berge, teamleider team Economie: 06-25735956

 Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Sana Nour Eddin Adviseur Werving en Selectie via matchpoint@provincie-utrecht of telefoon 06-25778981.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk  23 mei 2022 voor interne kandidaten en 6 juni 2022 voor externe kandidaten.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

 

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk gebied. Daar hoort ook het uitloopgebied bij. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving, met levendige steden en dorpen en een sterke economie, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. We verbinden opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

ECONOMIE
Je gaat werken binnen het team Economie van het domein Stedelijke Leefomgeving. In dit team werken we met ongeveer 20 collega’s aan een vitale en duurzame economie. Dit doen we door de kwaliteit van werklocaties te verbeteren en daarmee het vestigingsklimaat van de regio, door de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren en door de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van het MKB te versterken. Op dit moment zijn we met vooruitstrevende plannen bezig om voldoende vraag en aanbod van kwalitatief goede werklocaties te creëren en om werklocaties te verduurzamen. Voor versterking van ons team zoeken we een senior beleidsmedewerker die in staat is om onze opgaven op het gebied van werken op te pakken en integraal te verbinden met andere thema`s zoals wonen, bereikbaarheid en leefbaarheid en proactief te adviseren over de keuzes die daarvoor moeten worden gemaakt.

Acties