EmailTwitterFacebookLinkedIn

Senior projectmanager IPM-projecten

32-40 uur | schaal 13 | bepaalde tijd met intentie vast

Zorg jij voor het leiden van de grootste wegenprojecten van de provincie Utrecht?

Wat ga je doen? 

We zoeken een senior-projectmanager voor het leiden van grote infrastructurele uitvoeringsprojecten, met name in de voorbereidings- en realisatiefase. Projecten met een investeringsomvang tussen de € 50 miljoen en € 150 miljoen. Het betreft integrale wegenprojecten, vaak in combinatie met kunstwerken of innovatieve pilotprojecten. Er wordt samengewerkt met andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Als projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het gehele project. Je stuurt op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Je doet dit in nauwe samenwerking met je collega-projectleiders.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Leiding geven aan het projectteam. Binnen het projectteam ben je primair eindverantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat. Je stuurt het team aan, bewaakt onderlinge raakvlakken en versterkt het teamgevoel.
 • (zowel mondeling als schriftelijk) adviseren van het bestuur over de haalbaarheid van de uitvoering van projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en risicobeheersing en de technische uitvoerbaarheid
 • Leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen, waaronder de advisering over (afwijkingen ten opzichte van) het ontwerp op het gebied van planning, financiën, risico’s, uitvoerbaarheid en acceptatie.
 • Zorgdragen voor een plan van aanpak (projectplan) dat je hanteert als richtlijn tijdens de uitvoering van het project
 • Zorgdragen voor het opstellen van overeenkomsten tussen publieke partijen (bijvoorbeeld bestuursovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, beheer- en onderhoud overeenkomsten)
 • Realiseren van een gedragen uitvoerbaar ontwerp binnen de projectgroep, de aangesloten stakeholders en de omgeving
 • Zorgdragen voor een integraal contract, het aanbestedingsproces en de realisatie (inclusief oplevering en overdracht)

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een stevige senior-projectmanager die samen met onze collega’s en externe partners zorgdraagt voor de voorbereiding en realisatie van onze projecten en die daarbij rekening houdt met bestaande maatschappelijke wensen en belangen.

Functie-eisen

 • Een afgeronde wo- of hbo-opleiding op het gebied van bij voorkeur civiele techniek /weg- en waterbouw;
 • Minimaal 10 jaar ervaring in het leiden van complexe projecten, bij voorkeur binnen de overheid en volgens de IPM-methodiek;
 • Aantoonbare ervaring met adviseren aan politiek en bestuur. Je hebt ervaring om dit in het brede politieke speelveld met meerdere overheidsinstanties in goede banen te leiden;
 • Ervaring met de aanbesteding, contractering en realisatie van:
 1. - ingenieursdiensten en/of adviesdienst
 2. - UAV-GC contracten
 3. - Best Value
 4. - directievoering en contractmanagement;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna, water, bodem, verhardingen, archeologie, grondverwerving);
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;
 • Volledig beschikbaar vanaf april/mei 2024.
 • Referenties die bovenstaande ervaring kunnen onderbouwen.

Gevraagde competenties:

 • Verbindend leiderschap
 • Samenwerken
 • Daadkracht
 • Plannen en organiseren
 • Bestuurlijk sensitief

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32-40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;   
 • een salaris van minimaal € 4.838,84 en maximaal € 6,854,94 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 13); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;   
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.                                                                                                                             

 

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met André Struijs, teamleider PPM, telefoon 06 18 52 00 85.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving & selectie, telefoon 06-38 57 32 85 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 23 maart 2024.

Heb je interesse in deze functie, wacht dan niet tot de stuitingsdatum van de vacature. Met geschikte kandidaten gaan we eerder in gesprek.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

 

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod. Projecten worden uitgevoerd in 3 fasen: verkenning, voorbereiding en realisatie, waarbij iedere fase een eigen projectleider kent. Deze projectleiders werken gedurende het gehele project samen aan het proces van de start tot de realisatie. Bij de grote projecten wordt in teamverband gewerkt volgens het IPM-model.

 

Acties